Bulughul Maram

Bulughul Maram

Bulughul Maram

E-Book Bulughul Maram ini berisi hadits-hadits Nabi yang terdapat dalam Kitab Bulughul Maram karya aI-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany. Sumber isi E-Book ini adalah dari at-Tasmeem.com (Arab), HaditsWeb 3.0 karya Sofyan Efendi (terjemah), dan Kitab Bulughul Maram yang diterbitkan oleh Pustaka Amani-Jakarta (Arab dan Terjemah) serta sumber Iainnya, baik berupa ebook maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan kitab Bulughul Maram dan hadits.

Bulughul Maram merupakan salah satu karya fenomenal dari aI-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany setelah Syarah (penjelasan) Shahih Bukhari, yaitu Fathul-Bari. Kitab ini beliau tulis berdasarkan hafalan beliau tanpa melihat kepada kitab aslinya. Sungguh mulia beliau menghafal sekian ribu hadits, lalu mengajarkannya. Semua itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda kepada aI-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany dan para ulama, serta umat Islam yang telah dan sedang mengajar dan mempelajarinya.

Download ebook (1,102 Kb)

Iklan